Pamięć pogrzebana w trawie

Cmentarz założony został na początku XIX w. Pochowano na nim m.in. Jana Wilhelma Kassyusza – będącego z pochodzenia Czechem, a jednocześnie wielkiego polskiego patriotę, księdza Karola Bogumiła de Diehl, który przybył tu organizować pomoc dla uczestników Powstania Listopadowego, gen. Zygmunta Kurnatowskiego. Na cmentarzu odnaleźć można również nagrobek cudzoziemki Teresy Persoy, która całe swoje życie – jak głosi inskrypcja – poświęciła familii jenerałowej Dąbrowskiej, jej dzieciom i wnukom. Zdewastowany w okresie powojennym – odrestaurowano również lapidarium, przenosząc niektóre nagrobki ze starego cmentarza z pobliskiej miejscowości. Obecnie trochę zapomniany, ginie wśród traw i gałęzi, a przecież pamięć zaklęta w kamieniu, winna trwać wiecznie…

Fot. Anna Straszyńska