Pływająca przystań, która odpłynęła

„Tematem tego artykułu jest historia jedynej zachowanej na polskich drogach wodnych dziewiętnastowiecznej przystani pływającej zbudowanej prawdopodobnie dla Towarzystwa Żeglugi Parowej Maurycego Fajansa w Warszawie [5]. Obiekt ten ma znaczną wartość historyczną i stanowi szczególnie cenny zabytek techniki, bowiem jest to jedna z najstarszych w Polsce zachowanych jednostek śródlądowych bez napędu, zapewne pochodzi ona z lat osiemdziesiątych XIX wieku…”Niestety…. Obiekt ten MIAŁ znaczącą wartość historyczną, spłonął 18 marca 2012 roku, pozostając jedynie na zdjęciach.
Więcej informacji o historii zabytkowej barki na stronie Fundacji Ja Wisła: Dworzec wodny

Fot. Anna Straszyńska