Punkt strategiczny.

Mauzoleum zaprojektowane przez Roberta Tischlera – czołowego architekta III Rzeszy, zostało wybudowane w latach 1936-1938 z inicjatywy Ludowego Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi. Miało upamiętniać śmierć 23 pionierów ruchu narodowosocjalistycznego, jak również ok. 170 tysięcy mieszkańców Śląska, którzy polegli na frontach I wojny światowej.

W roku 1938 w centralnym punkcie mauzoleum zapłonął wieczny ogień. Kolumna w której ów płomień się palił wsparta była na czterech lwach. Wielka misa umieszczona na jej szczycie, wznoszona była przez trzech nagich mężczyzn. W tekstach źródłowych można znaleźć również informację, że lwy miały otwarte paszcze, przez co mogły wskazywać na zmartwychwstanie zmarłych w dniu Sądu Ostatecznego.

W jednym z narożników mauzoleum znajdowała się krypta, w której prawdopodobnie zostały złożone prochy działaczy nazistowskiej partii.

Obiekt wykorzystywany był do różnych obrządków, istnieje również teoria, że jego posadowienie również jest celowe:

Zadziwiające rogi budynku, które jak podzielimy dwusieczną kąta, wskazują istne cele. Przykładem może być Zamek Daisy, idąc dalej mamy Zakłady Koksownicze „Victoria” na Sobięcinie (Glückhilf-Friedenshoffnungsgrube). Inny róg wskazuje zamek na Podgórzu, kolejny stadion na Nowym Mieście, na którym przemawiał Adolf Hitler, zaś ostatni wskazuje budynki w lesie wybudowane obok wejść do sztolni.
– rykoszet.info

Miejsce jak na nekropolię, budziło i nadal budzi zastanowienie, czemu było stale pilnowane przez SS? – być może w jego podziemiach znajdowało się coś jeszcze za wyjątkiem krypt:

Dowiedziałem się, że mauzoleum tuż po wojnie pilnowane było przez nasze wojsko, chciano tam urządzić coś na wzór klubu garnizonowego(tak to się zwie obecnie).Pewnego dnia przyjechało NKWD, z planami mauzoleum, naszych żołnierzy przepędzono,r ozkuto posadzki ,dostając się do piwnic, o których nasi nie wiedzieli. Z piwnic Rosjanie wywieźli ponoć mnóstwo materiałów(?),mundurów niemieckich i zastawy stołowej. Po zrabowaniu więcej nie wrócili a i nasze wojsko przestało się obiektem interesować.

– walbrzyszek.com

Fot. Anna Straszyńska i Włodzimierz Datkowski