„Z” jak Zamek albo Zbór…

W oryginale pobudowany przez księcia Henryka I w 1319 r., w późniejszym okresie został przejęty przez księcia Jana Głogowskiego. Dwukrotnie zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej, a następnie po 1756 r. odbudowany jako zbór ewangelicki i powiększony dodatkowo o wolno stojącą wieżę w 1884 r. Restauracji doczekał się w 1903 r., kolejnych zniszczeń natomiast w 1945 r. W czasach funkcjonowania zboru w kryptach chowano miejscowych szlachciców. Jeszcze w latach 70 – tych ubiegłego wieku spoczywało tu 21 zmumifikowanych ciał. W roku 1994 pochowano na dziedzińcu resztki zmumifikowanych szczątków szlachty pierwotnie pochowanej w krypcie.

Przez lata rozgrabiany i dewastowany, ratunku doczekał z rąk Łowców Przygód, którzy walczyli o jego zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami. 

Tekst: Anna Straszyńska
Fot. Anna Szwałkiewicz (2016)

Fot. Anna Straszyńska (2014)