„Zakład karny” czy „obóz pracy” – Wilków

Mapa komunistycznych placówek zrealizowana w ramach projektu badawczego IPN wskazuje, że był to obóz pracy. Inne źródła nazywają obiekt „zakładem karnym”, natomiast mieszkańcy okolic mówią krótko: „więzienie!”. „To było więzienie! Więźniowie pracowali niewolniczo w kopalni miedzi „Luna”, tu za lasem. Szli przez ten las codziennie, a drogę wytyczały zasieki” W Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się „Księga archiwalna akt osobowych więźniów Ośrodka Pracy Więźniów w Wilkowie za lata 1951-1956” licząca  220 … Czytaj dalej „Zakład karny” czy „obóz pracy” – Wilków