Zakwaterowanie z nieboszczykiem

Malownicza ruina która przeżyła już swoje powstanie z popiołów niczym Fenix, jest miejscem pierwotnego pochówku pruskiego ministra, hrabiego von Reden, zmarłego w lipcu 1815 roku oraz jego małżonki Friederike von Raden zmarłej w 1854 roku. Opactwo wybudowano blisko 15 lat wcześniej i od samego początku miało mieć charakter gotyckiej ruiny, której wnętrze bogato udekorowano pejzażami, obrazami i rycinami o tematyce chrześcijańskiej.  

W 1924 roku miejsce zostało splądrowane, co poskutkowało przeniesieniem sarkofagów na cmentarz znajdujący się za Opactwem, którego otoczeniem było założenie parkowe z bogatą roślinnością. Sama Księżna Czartoryska była pod silnym wrażeniem tego miejsca i w swoich relacjach nakłaniała do jego „widzenia”. 

Założeniem parkowym miał się zajmować ogrodnik, zamieszkujący podobno wieżę gotyckiej ruiny. Krąży również legenda, że po śmierci ukochanego męża hrabina codziennie przez 39 lat w miejscu jego pochówku, składała świeże róże.

Fot. Anna Straszyńska i Włodzimierz Datkowski