Zwycięstwo śmierć pochłonęło

Cmentarz rodu Dohnów  położony jest na gęsto porośniętym wzniesieniu i składa z kamiennego półokręgu, grobowców Friedricha Ludwiga (1873-1924) oraz jego syna Christopha Friedricha (1907 – 1934). Mistyczne kamienne schody oraz znajdujące się w pobliżu obeliski, potęgują klimat tajemnicy i mroku.

Na płycie ojca znajduje się napis: So spricht der Geist, sie sollen ausruchen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach Offb. Johannis 14.v.13. (Tak mówi duch, powinniście odpocząć od swoich trudów, gdyż wasze czyny pójdą za Wami), natomiast przy grobie syna na sporym głazie widnieją słowa: Der Tod ist verschlungen in der Sieg (Zwycięstwo śmierć pochłonęło) jak również skrót: Cor.15.52 –co oznaczać ma List do Koryntian. Co znaczyć ma: Zwycięstwo śmierć pochłonęło. Gdzież jest, o śmierci żądło Twoje? Gdzież jest o piekło zwycięstwo Twoje.

Friedrich Ludwig podobno był zwolennikiem ideologii NSDAP, ponoć z tego powodu na odwrocie nagrobnego głazu syna znalazł się cytat samego Adolfa Hitlera: „Ich warte auf den Christus. Adolf Hitler” (Czekam na Chrystusa). Na jego froncie natomiast zobaczyć można nazistowską swastykę.

Fot. Anna Straszyńska