O nas

Kolekcjonerzy Czasu to przede wszystkim współczesne odbicie historii, to nigdy nie jest lustrzane ze względu na ząb czasu, który zawsze daje o sobie znać. Jesteśmy grupą pasjonatów przeszłości, często trudnych historii, ale również barwnych miejsc, które swoim bajkowym wyglądem przypominają, że poza szklanymi biurowcami istnieje jeszcze czerwona cegła, sztukaterie, plafony, miejsca pamięci i kultu dziś zupełnie zapomniane.

Stowarzyszenie zostało założone w czerwcu 2013 roku, jego głównym celem jest działanie na rzecz ochrony i popularyzacji polskiej fotografii w tym fotografii podwodnej, polskiego dziedzictwa kulturowego w tym architektury i sztuki oraz parków krajobrazowych i akwenów wodnych. Każdy z nas ma swojego „konika” fotografię, archeologię, poszukiwania, nurkowanie, a przy tym wszystkim zamiłowanie i szacunek do historii, którą z dnia na dzień poznajemy na nowo.

W „Aktualnościach” można przeczytać o tym, czym zajmujemy się w chwili bieżącej, „Fotografia” to dział z galeriami zapomnianych miejsc i ich krótki zarys historyczny, celowo nie podajemy lokalizacji obiektów, mamy nadzieję, że nakłoni to odwiedzających naszą stronę do podejmowania podobnych poszukiwań. Jako Stowarzyszenie podejmujemy różne działania, jak również wspieramy podmioty działające na rzecz historii, w zakładce „Interwencje” można poczytać o tego typu działaniach. „Praskie zakamarki” to projekt, który objęliśmy patronatem i wspieramy jego realizację, dzięki zamieszczonym tam zdjęciom i obszernym opisom, można poznać nieznane historie zakamarków warszawskiej Pragi. Za sprawą czasu i naszej aktywności, cieszymy się również szerokim gronem przyjaciół, na których zawsze możemy liczyć, tak samo jak oni na nas, zakładka „Przyjaciele” jest właśnie o naszych kompanach.

aparat_maly

Pragniemy przypomnieć, że w myśl art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo autorskie i prawa pokrewne, zdjęcia i materiały publikowane przez nas stanowią naszą własność i są chronione prawem.

Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.Jeżeli chcesz się z nami skontaktować:Polityka Prywatności 

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z polityką prywatności naszego serwisu.

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Korzystając ze strony https://kolekcjonerzyczasu.pl oraz przekazując swoje dane akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

2. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu (dalej nazywane Stowarzyszeniem) z siedzibą w Warszawie, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 24,  NIP: 5242761082, REGON: 146777681.

3. Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.

4. Dla interpretacji terminów stosuje się terminy opisane Polityce Prywatności. Terminy użyte w Polityce Prywatności oraz administrowaniu danych:
a) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu,
b) Administrator danych – Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu,
c) Użytkownik – odwiedzający stronę, pozostawiający dane kontaktowe, komentujący,
d) Regulamin Stowarzyszenia – Regulamin Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu zaakceptowany przez odpowiednie jednostki administracji publicznej, zawierający cele Organizacji w ramach realizacji których podejmowane są wszelkie działania Stowarzyszenia,
e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Podawane przez Użytkownika dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. (…)