Kamienica radzieckich oficerów -Targowa 76

Budynek został wybudowany pod koniec XIX wieku w secesyjnej odsłonie elewacji, mając zaledwie dwie kondygnacje. W okresie międzywojennym został przebudowany i nadbudowany, co poskutkowało pięciopiętrowym gmachem u zbiegu jednych z bardziej uczęszczanych ulic. Początkowo mieszkali w nim cywile, dopiero po wojnie w kamienicy zakwaterowani zostali oficerowie Północnej Grupy Armii Radzieckiej wraz z rodzinami. W podwórku znajdował się sklep Bieriozka, który był odpowiednikiem polskiego Pewexu. Starsi mieszkańcy Pragi pamiętają jak codziennie w godzinach porannych pod bramę przyjeżdżał gazik z którego wysiadało dwóch uzbrojonych żołnierzy, po chwili brama otwierała się a wybiegające z niej dzieci wskakiwały szybko do samochodu pod okiem mundurowych i odjeżdżały do szkoły. Niedługo po nich wychodzili z budynku oficerowie, ci natomiast odjeżdżali czarnymi samochodami, część z nich jednak szła prosto do budynku CDOKP (Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej) znajdującego się przy ulicy Targowej 74, gdzie jak twierdzą świadkowie tamtejszych wydarzeń, miało znajdować się centrum namierniczo – nadawcze radzieckiego wywiadu. W rzeczywistości w sąsiadującym gmachu w tamtym okresie znajdowało się kilka instytucji:

  • 1944-1945 Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
  • 1944 Pierwsza redakcja Życia Warszawy
  • 1945 Pierwsza siedziba centralnych władz państwowych w zdobytej przez Armię Czerwoną Warszawie (min. Krajowej Rady Narodowej oraz Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej, przekształconego w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej)
  • 1945-1975 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
  • 1945 Biuro Kontroli (odpowiednik dzisiejszej Najwyższej Izby Kontroli)

W 1992 roku w wyniku podpisania traktatu o wycofaniu Sił Zbrojnych ZSRR z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oficerowie wraz z rodzinami wyprowadzili się z kamienicy, nie pozostawiając po sobie nic za wyjątkiem niszczejących luksusów mieszczących się w piwnicach.

W roku 2003 firma Junimex Development wydzierżawiła od miasta kamienicę, zapisując w umowie okres 30 lat dzierżawy. W tym czasie kamienica miała zostać poddana modernizacji i na bazie istniejącego budynku miały powstać 42 lokale mieszkalne. Deweloper nie robiąc nic w kierunku realizacji umowy stracił jednak kamienicę w 2005 roku. Dwa lata później aktor Michał Żebrowski planował stworzyć w poradzieckiej kamienicy Centrum Sztuki Teatralnej, co również nie doszło do skutku. Kamienica będąca własnością skarbu Państwa została sprzedana w maju 2013 roku w wyniku przetargu za 4 400 000.00 zł firmie Fenix Group. Nowy właściciel został zobowiązany do zachowania stylu współczesnej zabudowy, balkonów, formy stolarki; nie może również nadbudować budynku.

Aktualnie inwestycja zrealizowana w ramach Warsaw Attics jest już zakończona, pamiątek po poprzednich właścicielach już nie ma – może to i lepiej, pozostają wspomnienia mieszkańców Pragi.

Zdjęcia archiwalne z 2013 roku.