Przyjaciele

FUNDACJA NA RZECZ ODZYSKANIA UTRACONYCH ZABYTKÓW RECUPERO

Fundacja Na Rzecz Odzyskania Utraconych Zabytków „RECUPERO”, ma pomóc w ochronie zabytków odkrytych niejednokrotnie poprzez nieinwazyjne metody poszukiwawcze. Posiadana wiedza i umiejętności z zakresu: leśnictwa, wojskowości, logistyki, inwestycji komunalnych oraz zarządzania, jak również posiadane kwalifikacje, pozwalają realizować cele statutowe Fundacji rzetelnie oraz z należytą starannością. Profil na FB Strona WWW

Jacek Natorff

Prawdziwy prażanin z krwi i kości, jego rodzina od pokoleń mieszkała w tej samej praskiej kamienicy. Pasjonat historii i miłośnik swojej dzielnicy. Praski kronikarz i autorytet dla wielu. Przyjaciel i członek honorowy Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu.

Katarzyna Kuźniarska

Antropolog, archeolog, biegły sądowy i o mało co dr, jednym słowem robot. Temat poszukiwań konsekwentnie przylgnął do jej życiorysu. Za dnia można ją spotkać w terenie. Nocą marzy by zagrać u Smarzowskiego w filmie o Niezłomnych.

"Przegląd Praski"

Przegląd Praski to serwis informacyjny warszawskiej Pragi i lokalna gazeta. W serwisie znajdziemy wiadomości z Pragi-Północ, artykuły interwencyjne i społeczne, informacje o działaniach lokalnych samorządowców i praskich organizacji pozarządowych.

Dr Piotr A. Nowakowski

Bronioznawca, „archeolog zbrodni”. Kierownik Działu Archeologiczno – Historycznego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku i prowadzący poszukiwania ofiar totalitaryzmów na terenie Poligonu Brus w Łodzi. W pracy zawodowej kieruje się mottem: „Na czas naszego trwania dostaliśmy w ręce przeszłość i naszą rzeczą jest przekazać ją potomnym”.

PSM Michałów

Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „MICHAŁÓW” zostało założone w 2008 r. przez grupę mieszkańców i sympatyków warszawskiej Pragi, głównie z Michałowa i Szmulowizny. Nasze Stowarzyszenie nawiązuje do działającego przed II wojną światową na Pradze Północ Towarzystwa Przyjaciół Michałowa. Głównym celem działalności naszego Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rewitalizacji i rozwoju Pragi Północ, współpracę z samorządem terytorialnym w zakresie konsultacji społecznych oraz współtworzenia programu rewitalizacji rejonu Pragi, w szczególności Michałowa i Szmulowizny. Statutowe cele Stowarzyszenia realizujemy m.in. poprzez:

Praga na Starych Fotografiach

Zobacz jak wyglądała warszawska Praga i jej mieszkańcy dawniej, wejdź na profil Praga na Starych Fotografiach. Profil na Facebooku.

Zawinklem.pl

Ciekawostki, fotki o współczesnej Pradze – zajrzyj, co się dzieje zawinklem.pl Profil na Facebooku.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (Warsaw branch of the Scientific Association of Polish Archaeologists) jest społeczną organizacją zrzeszającą specjalistów w zakresie archeologii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współpracujących, działających w dziedzinie naukowych badań archeologicznych, ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych oraz muzealnictwa. Nasze cele: 1.udział w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczypospolitej Polskiej przez działania dla rozwoju archeologii, prahistorii i ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, 2.kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego narodu, 3.pogłębianie

Butem po Wawie

Rafał Dąbrowiecki to licencjonowany przewodnik warszawski i twórca fejsbukowego portalu „Butem po Wawie”, przy pomocy którego przybliża entuzjastom Warszawy jej historię i ciekawostki na jej temat. Egzamin przewodnicki zdał w 2013 r., ale było to tylko przypieczętowanie jego wcześniejszych zainteresowań. Zapytany o fragment miasta, który jest mu najbliższy, bez wahania wskazuje Pragę z jej autentyczną tkanką, niepowtarzalnym klimatem i industrialną przeszłością. A tak sam mówi o swojej pasji: „jestem licencjonowanym przewodnikiem miejskim po Warszawie od 2013 roku, jednak historią miasta

Komitet Zachowania Reduty Ordona

Celem Komitetu jest nie tylko upamiętnienie Reduty Ordona jako takiej, ale także zachowanie jej jako wyjątkowej rzadkości zabytku archeologicznego. Profil na Facebooku.  

Na Pradze

Na Pradze jest stroną skupiającą się wokół fotografii warszawskiej Pragi. Prowadząca stronę fotograf Anna Szwałkiewicz zabiera nas w podróż po praskich zakamarkach: podwórzach, klatkach schodowych, starych fabrykach… pokazuje ślady dawnych historii, których na co dzień nie dostrzegamy. Profil na Facebooku. Strona internetowa.

Magmillon

Magmillon to zespół ekspertów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w obszarach o największym potencjale zwrotu. Trzon oferty stanowią produkty oparte o rynek nieruchomości – renowacja starych kamienic oraz inwestycje w ziemię. Broszura-Brzeska-18 realizowana przy współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Profil na Facebooku.

Fundacja Willa Jasny Dom

„Fundacja „Willa Jasny Dom” powołana została w styczniu 2013 roku. Jest organizacją o działalności statutowej, której podstawowym celem jest upamiętnienie i ochrona miejsca pamięci narodowej, jakim bez wątpienia jest kamienica położona przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie.” Profil na Facebooku. Strona internetowa.

Kurier Praski

Kurier Praski to lokalna gazeta prawobrzeżnej Warszawy, obejmuje swoim zasięgiem Pragę Południe, Pragę Północ, Rembertów, Targówek oraz Białołękę. Profil na Facebooku. Strona internetowa.

Fundacja Zmiana

Powołujemy i wspomagamy w działaniach Biblioteki Sąsiedzkie. Zbieramy książki do bibliotek w zakładach karnych, bo książki „w pudle” to wartość i przyszłość. Nadszedł czas, aby je rozpakować! BIBLIOTEKI SĄSIEDZKIE Książka to tylko inspiracja, natchnienie, pretekst do dalszych działań. Biblioteki Sąsiedzkie w Polsce: 1. Praska Biblioteka Sąsiedzka, ul. Targowa 63 lok.63, 03-729 Warszawa , 22 619 00 54, +48 607 078 155 2. Za Miedzą – Biblioteka Sąsiedzka w Śródce – Świetlica Wiejska, Śródka 7,

Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Towarzystwo Przyjaciół Pragi jest kontynuatorem tradycji rozpoczętych w 1915 roku. Jesteśmy grupą osób, która czuję potrzebę dochowania ciągłości historycznej, społecznych tradycji, lokalnego patriotyzmu i przekazania ich kolejnym pokoleniom. Społeczna działalność Warszawiaków przybierająca zorganizowane formy grup i stowarzyszeń ma bardzo długie tradycje sięgające pierwszej dekady XX w.. Bezsprzecznie najpoważniejszym zagadnieniem w tym okresie były potrzeby ludności wywołane warunkami toczącej się wówczas na terenie naszego kraju wojny, co spowodowało

Twoja-praga.pl

Portal Twoja Praga – aktualne informacje z życia warszawskiej Pragi. Profil na Facebooku. Strona internetowa.