Dr Piotr A. Nowakowski

Bronioznawca, „archeolog zbrodni”. Kierownik Działu Archeologiczno – Historycznego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku i prowadzący poszukiwania ofiar totalitaryzmów na terenie Poligonu Brus w Łodzi. W pracy zawodowej kieruje się mottem: „Na czas naszego trwania dostaliśmy w ręce przeszłość i naszą rzeczą jest przekazać ją potomnym”.