FUNDACJA NA RZECZ ODZYSKANIA UTRACONYCH ZABYTKÓW RECUPERO

Fundacja Na Rzecz Odzyskania Utraconych Zabytków „RECUPERO”, ma pomóc w ochronie zabytków odkrytych niejednokrotnie poprzez nieinwazyjne metody poszukiwawcze.
Posiadana wiedza i umiejętności z zakresu: leśnictwa, wojskowości, logistyki, inwestycji komunalnych oraz zarządzania, jak również posiadane kwalifikacje, pozwalają realizować cele statutowe Fundacji rzetelnie oraz z należytą starannością.

Profil na FB

Strona WWW