Komitet Zachowania Reduty Ordona

Celem Komitetu jest nie tylko upamiętnienie Reduty Ordona jako takiej, ale także zachowanie jej jako wyjątkowej rzadkości zabytku archeologicznego.

Profil na Facebooku.

 

10577178_262255073963714_3658878084825679939_n (1)