PSM Michałów

Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „MICHAŁÓW” zostało założone w 2008 r. przez grupę mieszkańców i sympatyków warszawskiej Pragi, głównie z Michałowa i Szmulowizny. Nasze Stowarzyszenie nawiązuje do działającego przed II wojną światową na Pradze Północ Towarzystwa Przyjaciół Michałowa.

Głównym celem działalności naszego Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rewitalizacji i rozwoju Pragi Północ, współpracę z samorządem terytorialnym w zakresie konsultacji społecznych oraz współtworzenia programu rewitalizacji rejonu Pragi, w szczególności Michałowa i Szmulowizny.
Statutowe cele Stowarzyszenia realizujemy m.in. poprzez:

  • prowadzenie działalności informacyjnej, 
  • opracowywanie i zgłaszanie inicjatyw i wniosków,
  • podejmowanie interwencji w zakresie objętym przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
  • współpracę, szczególnie z instytucjami samorządu terytorialnego w przygotowaniu projektów, rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych,
  • publikacje w mediach

Profil na Facebooku.

Strona internetowa.

1012873_1505683106347730_3448789742582093945_n