Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (Warsaw branch of the Scientific Association of Polish Archaeologists) jest społeczną organizacją zrzeszającą specjalistów w zakresie archeologii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współpracujących, działających w dziedzinie naukowych badań archeologicznych, ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych oraz muzealnictwa.

Nasze cele:

1.udział w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczypospolitej Polskiej przez działania dla rozwoju archeologii, prahistorii i ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie,

2.kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego narodu,

3.pogłębianie wiedzy fachowej i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,

4.troska o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków Stowarzyszenia,

5.reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia,

6.inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i popularyzacyjnych w dziedzinie archeologii i prahistorii, utrzymywanie ścisłej łączności między ogółem archeologów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, muzealne i konserwatorskie oraz działających poza nimi.


SNAP Oddział w Warszawie jest największym oddziałem SNAP w Polsce.
Oddział reprezentuje środowisko archeologiczne Warszawy i Mazowsza. Oddział Warszawski prowadzi działalność wydawniczą, organizuje konferencje, seminaria, wystawy i wykłady poświęcone odkryciom archeologicznym i badaniom nad dziedzictwem kulturowym.

Profil na Facebooku.

Strona internetowa.

416775_358429410917316_1811305245_n